پیشرفته ترین تکنیکهای روز جهان در مذاکره

پیشرفته ترین تکنیکهای روز جهان در مذاکره
 پیشرفته ترین تکنیکهای روز جهان در مذاکره

پیشرفته ترین تکنیکهای روز جهان در مذاکره

بعنوان یک مشاور و یک پژوهشگر در زمینه ارتباطات کلامی و غیرکلامی پیوسته از تکنیک آینه وار عمل کردن یا ” تکنیک آینه ای” بسیار بسیار
تحت تاثیر قرار گرفته ام. تکنیک آینه ای ، که ایزوپرکسیم هم نامیده و خطاب می شود ، در اصل به معنای الگو و یا کپی و یا تقلید است. بعنوان
یک مشاور و پژوهشگر تکنیک آیینه ای در واقع یکی از جلوه های عصبی رفتار های انسان ها می باشد که همدیگر را دقیقا کپی می کنند .
لطفا فیلم  آیا پکیج یا بسته ای برای موفقیت تضمینی در انتخابات وجود دارد در آپارات https://www.aparat.com/v/VgNEJمشاهده فرمایید.
پیشرفته ترین تکنیکهای روز جهان در مذاکره
پیشرفته ترین تکنیکهای روز جهان در مذاکره
 تا به یکدیگر آرامش بدهند. این کار را می توان از طریق الگوهای رفتاری و گفتاری ، زبان بدن ، واژگان کلیدی ، سرعت ، و تن صدا انجام داد. به
طور کلی این رفتارها به نظر می رسد که ناخودآگاه است و در هنگام وقوع ، به ندرت از وجود آن خودمان باخبریم اما همینها نشان دهنده ایجاد
پیوند و هماهنگی بین اشخاص می باشد و باعث ایجاد نوعی علاقه صمیمیت و دوستی و در نهایت همدلی و تفاهم می شود که باعتمادمتقابل
منجر می شود. این امر پدیده ای است که از اصل بیولوژیکی بسیار اساسی اما عمیقی تبعیت می کند: ما از چیزهای متفاوت و یا متضاد هراس
داریم و پیوسته به سمت چیزهای مشابه جذب شده و یا حتی کشیده می شویم. تکنیک آینه ای اغلب به اشکال ارتباط غیر کلامی ، به ویژه
زبان بدن مربوط می شود . هرچند دایره ایم تکنیک بسیار گسترده است اما برای مذاکره کنندگان آینه صرفا به معنای تمرکز بر کلمات نمی باشد.
نه زبان بدن ، نه لهجه ، نه تن صدا ، فقط و فقط تمرکز روی کلمات تکنیک آینه ای جادو می کند .آینه وار عمل کردن ، هنر القای شباهتهاست.که
ایجاد پیوند و رابطه را تسهیل می کند و می تواند مخاطب را کاملا تحت تاثیر شما قرار دهد.
لطفا فیلم الگوبرداری موفق برترین راه موفقیت در انتخابات جهت کاندیدا ار نظر دکتر مازیار میر درآپارات https://www.aparat.com/v/ مشاهده فرمایید.
 مازیار میرمشاور انتخاباتی
مشاور انتخاباتی
دکتر مازیار میر مشاور عالی انتخاباتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پشتیبانی / مشاوره

شماره تماس: 09198718767