قضاوت انسانی

قضاوت انسانی

 قضاوت انسانی

انسانها چگونه قضاوت می کنند

اصل نسبیت  میگوید : انسانها وقتی میخواهند در مورد چیزی قضاوت کنند به صورت مجرد به آن نگاه نمیکنند

بلکه تفاوت

آن را با سایر موارد مشابه می سنجند و مقایسه میکنند. اگر به نکات زیر توجه داشته باشید  ،   نحوه تصمیم

گیری انسانها را بهتر درک میکنید:

 

  • تفاوت ها و اختلافهایی که مردم میبینند

، صرفا بر اساس برداشت ها و تصورات آنها است و این برداشتها لزوما با واقعیات منطبق نیستند.

  • مقایسه بین دو گزینه
  • تهیه فهرست محدود از لیست بزرگ گزینه ها
  • مقایسه با ایده آل
  • مقایسه با اطلاعات در دسترس
  • مقایسه با سایر افراد هم ردهببینید مخاطبتان برای تصمیم گیری چه معیاری در ذهن دارد، پیشنهاد و یا
  • کالای شما را به چه چیزی مقایسه میکند . سپس سعی کنید معیار مقایسه های اورا تغییر دهید و معیار
  • های مورد نظر خودتان را جایگزین کنید.

مازیارمیرمشاوروتحلیلگر

مطالب جدید

مطالب پر‌بازدید

فهرست مطالب

دیدگاه شما

اکنون دیدگاهی اضافه کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.