متاسفانه  عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی نیز درباره از بین رفتن کارکرد آژانس‌ها در تامین بلیت مسافران و تهیه آن چنین گفتن :

اتفاقات بزرگی در صنعت  حمل‌ونقل از طریق آی‌تی رخ داده‌است و فکر می‌کنم در حال حاضر بخش عمده‌ای از بلیت‌هایی که تهیه می‌شود، دیگر

از طریق آژانس‌ها صورت نمی‌گیرد و حتی علاوه بر صنعت هوایی بخش عمده بلیت‌های اتوبوس و قطارها نیز آنلاین تهیه می‌شود و کارکرد تامین

بلیت در حوزه آژانس‌ها تا حد زیادی مفهوم خود را از دست داده است؛ بنابراین نکته مهمی که وجود دارد این است که آژانس‌ها چه ارزش

افزوده‌ای دارند و چه خدمتی را برای مردم خلق می‌کنند؟ شاید چالش اصلی آژانس‌ها نحوه تعریف این خدمت و ارزش افزوده‌ای است که به مردم

ارائه و مردم را قانع می‌کنند تا به آنها مراجعه کنند.

 

با رویه های کنونی حداکثر چند سال تا پایان عمر آژانس‌های مسافرتی بیشتر باقی نیست اگر…..

 

کارگاه اصول و فنون مذاکرات حرفه ای ویژه آژانسهای مسافرتی و هواپیمایی
کارگاه اصول و فنون مذاکرات حرفه ای ویژه آژانسهای مسافرتی و هواپیمایی

 

مازیار میر به شدت معتقد است راه کارهای قدیمی و رویه های قدیمی دیگر در این صنعت کاربردی نیست و  اگر آژانس‌های مسافرتی خودشان

را با تکنولوژی منطبق نکنند به سرعت از گردونه رقابت خارج خواهند شد اگر پرسنل و ابزارها و اموزش و مشاوره های لازم را دریافت ننمایند.

با ید اذعان نمود که کارمند آژانس مسافرتی معمولا اولین فردی است که مشتریان با او در آژانس روبرو می شوند و به نوعی او نماینده آژانس

محسوب می شود، باید دارای ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد. از جمله این مهارت می توان به قدرت بیان خوب، روابط عمومی بالا،

آراستگی ظاهری، آشنایی با اصول فروشندگی و جذب مشتری و حتی تسلط به زبان انگلیسی و مخصوصا اشراف به اصول و فنون مذاکره و زبان

بدن را باید برشمرد کارمند آژانس مسافرتی معمولا به صورت تمام وقت کار می کند. در اکثر آژانس های مسافرتی کارمندان باید لباس های

یکسان مخصوص در محل کار بپوشند.