نویسنده: مازیار میر

مدیریت جذب کاریزما چیست؟
مدیریت و رهبری

مدیریت جذب کاریزما چیست؟

مدیریت جذب  کاریزما چیست؟ مدیریت جذب کاریزما چیست؟   لطفا فیلم دکتر مازیار میر مدرس ومولف تخصصی زبان بدن در آپارات https://www.aparat.com/v/3tdrG مشاهده فرمایید.   #کاریزما

ادامه مطلب »

قضاوت انسانی

قضاوت انسانی  قضاوت انسانی انسانها چگونه قضاوت می کنند اصل نسبیت  میگوید : انسانها وقتی میخواهند در مورد چیزی قضاوت کنند به صورت مجرد به

ادامه مطلب »
ارتباطات موثر زبان بدن

آغاز مذاکره رقابتی

آغاز مذاکره رقابتی مجله مذاکره و زبان بدن مذاکره چیست؟ کارگاه اموزشی مذاکره رقابتی مذاکره یا Negotiation گفتگویی میان دو یا چند فرد یا گروه است که

ادامه مطلب »