دسته‌بندی: مدیریت و رهبری

مدیریت و رهبری

تنبلی گروهی

تنبلی گروهی   مجله مذاکره و زبان بدن       مهندس فرانسوی به نام رینگلمن که روی کارایی اسبها کار می کرد دریافت که

ادامه مطلب »
مدیریت و رهبری

مشاوران کار و تامین

مشاوران کار و تامین انجام خدمات برگزاری سمینار و اموزش و مشاوره در خصوص ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعیپذیرش نمایندگی و شرکت در جلسات

ادامه مطلب »