دسته‌بندی: در حال ویرایش

مذاکره

مذاکره اصول وفنون مذاکره ابفا این مقاله چکیده ای است از کارگاه اصول و فنون مذاکره در ابفای قزوین …گفتگویی میان دو یا چند فرد یا

ادامه مطلب »

مدل فورنل

مدل فورنل شاخص رضايتمندي كشور سوئد در سال 1989 توسط پروفسور فورنل براساس يك مدل ساخت يافته و با استفاده از نظرسنجي مشتريان طراحي شده

ادامه مطلب »