دسته: خلاصه کتاب

خلاصه کتاب

خلاصه کتاب مجمع الجزایر گولاگ نوشته الکساندر سولژنیتسین

الکساندر سولژنیتسین و خلاصه کتاب مجمع الجزایر گولاگ
کتاب به مثابه یک شهادت نامه قوی از الکساندر سولژنیتسین
برنده جایزه نوبل انسانی باهوش و با قدرت که به افشاگری حومت استبدادی استالین پرداخت
اطلاعات بیشترخلاصه کتاب مجمع الجزایر گولاگ نوشته الکساندر سولژنیتسین