دسته: خلاصه کتاب

خلاصه کتاب

بهترین کتابهای مذاکره برای استادی در مذاکره

https://www.fadakbook.ir/product/35512/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1 بهترین کتابهای مذاکره برای استادی در…اطلاعات بیشتربهترین کتابهای مذاکره برای استادی در مذاکره

خلاصه کتاب

خلاصه کتاب مجمع الجزایر گولاگ نوشته الکساندر سولژنیتسین

الکساندر سولژنیتسین و خلاصه کتاب مجمع الجزایر گولاگ
کتاب به مثابه یک شهادت نامه قوی از الکساندر سولژنیتسین
برنده جایزه نوبل انسانی باهوش و با قدرت که به افشاگری حومت استبدادی استالین پرداخت
اطلاعات بیشترخلاصه کتاب مجمع الجزایر گولاگ نوشته الکساندر سولژنیتسین