کارگاه اداره جلسات

فن حرفه ای اداراه جلسات

سرفصلهای کارگاه مدیریت حرفه ای جلسات برای وزارت صنعت و معدن تجارت

تعریف و مفهوم ادراه جلسات

خصوصيات يك جلسه موفق و اصول تهيه دستور جلسه
نحوه آغاز شروع نگهداری و اختتام  جلسات و جلسات تو در تو
شيوه كنترل و هدايت موثر گروه ها و افراد در جلسات
استفاده از حق اظهارنظر در روند مذاكرات جلسه و يا مداخله و قطع صحبت ديگران
رعايت مفاد دستور جلسه و بكارگيري تكنيك‌هاي صحيح برای اداره موثر جلسات
ارائه و‌تشريح نظرات و نحوه‌كنترل دخالت‌هاي غيرضروري حاضرین
جمع بندی و پایان جلسه و اخذ تصميمات نهایی

برگزاری جلسه در حین جلسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پشتیبانی / مشاوره

شماره تماس: 09198718767