روز: 7 مهر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

مدیریت جذب کاریزما چیست؟
مدیریت و رهبری

مدیریت جذب کاریزما چیست؟

مدیریت جذب  کاریزما چیست؟ مدیریت جذب کاریزما چیست؟   لطفا فیلم دکتر مازیار میر مدرس ومولف تخصصی زبان بدن در آپارات https://www.aparat.com/v/3tdrG مشاهده فرمایید.   #کاریزما

ادامه مطلب »
ارتباطات موثر زبان بدن

زبان بدن آتنا

زبان بدن آتنا آتنا زبان بدن آتنا دختری مظلوم و فرزند ایران که بی گناه و معصومانه بوسیله دستان یک قلب سنگی مرغ جانش از

ادامه مطلب »

قضاوت انسانی

قضاوت انسانی  قضاوت انسانی انسانها چگونه قضاوت می کنند اصل نسبیت  میگوید : انسانها وقتی میخواهند در مورد چیزی قضاوت کنند به صورت مجرد به

ادامه مطلب »