کارگاه تخصصی و آموزشی مدیریت و رهبری پیشرفته 1399

کارگاه تخصصی و آموزشی مدیریت و رهبری پیشرفته1399

کارگاه تخصصی و آموزشی مدیریت و رهبری پیشرفته1399

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پشتیبانی / مشاوره

شماره تماس: 09198718767