نمونه قرار داد سخنرانی

بسمه تعالی
نمونه قرارداد
«موافقت نامه خدمات سخنرانی»
عنوان قرارداد
مشاوره و آموزش و سخنرانی پیرامون ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن

:موافقت نامه اجراء سخنرانی علمی

ماده ۱: مشخصات طرفین قرارداد موافقتنامه حاضر، همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده ۲ آن، که مجموعه‌ای غیرقابل تفکیک است و از این پس ” قرارداد” نامیده می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۵در شهر تهران بین اقای دکتر سید مازیار میر متولد ۱۳۵۰ ساکن تهران خیابان جردن جنوبی روبروی بیمه دانا پلاک ۱۳ که از این پس سخنران نامیده می‌شود، از یک سو و شرکت توسعه علوم و فنون ایرانیان به شماره ثبت ۱۱۱۱۱۱ و به نمایندگی آقی مهندس اصغر زارع که از این پس واگذارنده نامیده می‌شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است، منعقد می‌گردد.
ماده۲:موضوع قرارداد موضوع قرارداد، عبارت است از  اجراء آموزش و مشاوره وسخنرانی علمی پیرامون ارتباطات موثر ازساعت ۹ صبح لغایت ۱۶ . ماده۳:محل اجرای قرارداد محل اجراء در شهر تهران سالن همایش های صداو سیما می باشد. ماده ۴:مدت قرارداد از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۶ بتاریخ ۲۵ شهریور یکهزارو سیصد و نودو یک
ماده۵:مبلغ قرارداد و نحوه تخصیص حق الزحمه برآورد مبالغ حق الزحمه سی ویک میلیون و پانصدهزارریال
نحوه پرداخت – پرداخت حق الزحمه ۸۰% بصورت نقد و ۲۰% مابقی قبل از اجراء برنامه ، براساس ضوابط آموزشی  ارسال گواهینامه مطابق با نمونه ضمیمه قرار داد به تعداد و مطابق فرمت ضمیمه این قرار داد.
ماده ۷:تعهدات سخنران ارسال فایل جزوه آموزشی و همچنین طرح سوالات قبل و پس از سخنرانی علمی
ماده۸: کلیه پرداختهای دولتی مانند بیمه و مالیات و…. بعهده واگذارنده کار خواهد بود و سخنران در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد
ماده ۹: در صورتی که سخنران به هر دلیلی قادر به حضور در مراسم نباشد باید حداقل ۴۸ ساعت قبل مراتب را بصورت مکتوب و به امر مقتضی به واگذارنده کار ابلاغ نماید.
ماده ۱۰: واگذارنده کار حق فسخ قرار داد را نداشته و در صورت فسخ کلیه مبلغ پیش پرداخت بعنوان خسارت
برداشت خواهد گردید
ماده ۱۱ : در صورت هر گونه اختلافی اول توسط حکم مورد وثوق طرفین و در غیر اینصورت به مراجعه صالحه باید رجوع گردد.
این قرار داد در دو نسخه و هر نسخه دارای ۱۱ ماده و هر نسخه هم حکم واحدی دارد
واگذارند کار علیرضا مقانلوی دهکردی                                                           سخنران دکتر سید مازیار میر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پشتیبانی / مشاوره

شماره تماس: 09198718767