مازیار میر آبان ۲۵, ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

 

اصول سرپرستی

 

آیین نامه حفاظتی در مورد دستگاه ها,ماشین آلات و محیط کار -آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها ۱ :کلیه کارگاه های موجود و کارگاه هایی که در آتیه تاسیس می شوند باید مقررات عمومی مربوط به حفاظت و بهداشت کار ۱قانون کار رعایت نمایند ماده ۴۸) را که در این آیین نامه مقرر می شود.

 

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی در جهان امروز هر روز و روز به روز در حال گسترش و توسعه و بهبود است این مجموعه از مقالات به اصول مهم و عمده و موثر اصول تخصصی سرپرستی می پردازد.و حالا ادامه این مجموعه مقالات….

طبق ماده الف-ساختمان ب-روشنایی ج-تهویه و حرارت -آیین نامه های حفاظتی در مورد محیط های اشتعال زا ۲ برخی ازمواد آیین نامه ها و قواعد کلی که در این زمینه تصویب شده و رعایت آن ضروری است به شرح ذیل می باشد: :در هر سالن کار به تناسب تعداد کارگران باید درب های یک طرفه ای که به خارج باز شوند به نام درب های نجات وجود ۱۷ماده داشته باشد و درب های مذکور به راهروها و یا معابر خروجی ساختمان منتهی شوند :

در نقاطی که مواد منفجره و یا مواد سریع الاحتراق یا سریع الاشتعال وجود دارد,باید استعمال دخانیات و روشن کردن و ۲۳ماده حمل کبریت,فندک و امثال آن ها ممنوع گردد :وسایل و ادوات الکتریکی باید دارای حفاظ بوده و طوری ساخته و نصب و به کار برده شود که خطر برق زدگی و آتش ۲۸ماده سوزی وجود نداشته باشد. -آیین نامه های حفاظتی در مورد بالا برنده ها یا دستگاه های بالابر ۳ برخی از مواد آیین نامه های حفاظتی در مورد وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیا در بالابر ها به شرح زیر می باشد: : حداکثر ظرفیت مجاز بالابر از طرف کارخانه سازنده به طور مشخص و خوانا بر روی دستگاه نوشته است

۲ماده :کلیه تجهیزات الکتریکی دستگاه های بالابر باید با آیین نامه های حفاظتی وسایل و تاسیسات الکتریکی مطابقت نماید ۹ماده : بالابر ها باید دارای ترمز های حفاظتی باشند و بتوانند باری معادل یک برابر و نیم ظرفیت مجاز بالابر را نگه داری نمایند۱۱ماده -آیین نامه های حفاظتی در مورد پرس ها ۴ برخی از مواد مقررات کلی در مورد پرس ها بر اساس آیین نامه و مقررات حفاظتی پرس ها به شرح ذیل می باشد: : مواد مورد استفاده در ساخت قسمت های مختلف پرس ها باید به نحوی انتخاب و به کار برده شود که علاوه بر تحمل ۳۱ماده بارهای وارده و تنش های حاصل,از کیفیت و مرغوبیت مناسبی برخوردار بوده,به نحوی که نتیجه آزمون های ضروری در حد قابل قبول(استاندارد) باشد. :

هر دستگاه باید دارای یک لوحه شناسایی و اطلاعات مختلف نظیر نام و علامت کارخانه سازنده,تاریخ ساخت,شماره تولید ۳۳ماده و…. بوده و بر روی پرس نصب شود مسئولیتها وحقوق کافرمایان و کارکنان با توجه به قانون بهداشت و ایمنی کار,کارفرمایان و کارکنان مسئولیت ها و حقوقی دارند.برای مثال,کارفرمایان مسئول تامین ایمنی در محل کار و رفع هر نوع خطر شناخته شده,هستند,براساس معیار های سازمان تامین بهداشت و ایمنی کار,شرایط محل کار تعیین شده و کارفرمایان ناگزیرند خود را با این معیارها سازگار نمایند و آن ها را رعایت کنند.کارکنان نیز حقوق و مسئولیت های مشخصی دارند؛ ولی اگر آن ها را رعایت نکند,مسئولیت عواقب احتمالی بر عهده ی خود کارگر است. پیشگیری از وقوع حوادث از کجا باید آغاز شود؟ سرپرستی خوب,نقطه آغاز طرح نتیجه بخش پیشگیری از وقوع حوادث است.اگر سرپرستان,این حقیقت را که می توان از حوادث پیشگیری کرد و مسئولیت این کار بر عهده آنان است,صددرصد نپذیرفته باشند,هیچ نوع محافظ یا اصول ایمنی نمی تواند از وقوع حوادث جلوگیری کند.این شعار را بپذیرید”اول ایمنی”

 

 

 


لطفا و حتما مقاله زبان بدن عشق از واقعیت تا درو غ را هم مطالعه فرمائید.


آشنایی با روش های گزارش نویسی مقدمه مدیر یا سرپرست یک سازمان باید با نگرش همه جانبه ای به مسائل توجه داشته باشد تا وظایف اصلی خویش را به انجام رساند. گزارش ها در سازمان ها پایه های اصلی برای اتخاذ تصمیمات گوناگون در زمینه های اداری,مالی,فنی و استخدامی می باشد. روشن است اگر گزارش های تهیه شده بر اساس تجزیه و تحلیل منطقی استوار باشد همانند چراغی فراراه سازمان در جهت رشد و تکامل کمی و کیفی خواهد بود. تعریف گزارش گزارش را می توان بیان,اظهار نظر و انتقال اطلاعات از فردی که آن اطلاعات را می داند و یا به دست آورده,به فردی که آن اطلاعات را نمی داند و ضرورت دارد که بداند تعریف نمود.

اصول گزارش نویسی

۱- موضوع گزارش باید به چه نحوی تعیین گردد؟ الف- حالت دستوری گزارش این است که رئیس یا مقام مسئول براساس نیازی که دارد کارشناس یا کارمند را مکلف می سازد گزارش را پیرامون مسئله مشخصی تهیه کند و ارائه دهد ب- حالت وظیفه ای گزارش این است که کارشناس یا کارمند بدون دستور مقام مسئول, براساس وظایف محوله و عرف اداری به تهیه گزارش های روزانه,هفتگی,ماهانه یا سالانه در مورد مسائل جاری سازمان اقدام کند. ۲- در گزارش کدام هدف دنبال می شود؟ تهیه گزارش به منظور تحقق اهداف خاصی صورت می گیرد؛گزارش دهنده باید بداند ارائه گزارش به منظور تحقق کدام یک از اهداف صورت می گیرد. برخی از این اهداف به شرح زیر می باشد: -مدیریت از نحوه ی اجرای دستور ها به وسیله واحد های تحت نظارت اطلاع حاصل می کند و مطمئن می شود که دستورها به ۱ صورت کامل و بدون نقص انجام پذیرفته است. -مدیریت به کم و کیف و چگونگی پیشرفت امور و فعالیت های سازمان آگاهی می یابد.

۲ ۳- چه نوع گزارش هایی باید تهیه شود؟ الف-گزارش ساده اطلاعاتی:این گزارش مختصر و جنبه ی اطلاعاتی دارد و باید به صورت یک نامه ی انشایی تهیه گردد. ب-گزارش نیمه مبسوط:این گزارش نیاز به تحقیق دارد,به این اعتبار که مجموعه ی اطلاعات ذهنی فرد جواب گو نمی باشد و لازم است از منابع دیگر,اطلاعاتی به دست آورد تا به موضوع گزارش اهمیت داده می شود. ج-گزارش تحلیلی:در این گزارش,گزارشگر باید تجربه و اطلاعات قبلی را همراه با تحقیق از منابع مختلف تلفیق نماید به ترتیبی که اطلاعات به دست آمده باید با یک دید تحلیلی تجزیه و تحلیل گردد. ۴- گزارش گیرنده کدام فرد و سازمان می باشد؟ گزارش گیرنده ممکن است یکی از افراد زیر باشد: ۱- فرد ۲- مدیریت سازمان ۳- سازمان های دیگر -شکل ارائه گزارش چگونه باشد؟ ۵ معمولا گزارش ها را می توان به سه نوع شفاهی,کتبی و نمایشی ارائه نمود که گزارش دهنده باید بر حسب مورد نسبت به انتخاب شکل مناسب ارائه گزارش اقدام نماید.


آموزش آیین سخنرانی و سخنوری


۵- نحوه تدوین و ارائه گزارش ها چگونه باشد؟

الف- گزارش فرمی ب- گزارش تشریحی و توضیحی ج- گزارش آماری مراحل گزارش نویسی ۱- مرحله تهیه و تدارک ۲- مرحله تنظیم و ترتیب و طبقه بندی اطلاعات و مطالب ۳- مرحله نگارش گزارش ۴- مرحله تجدید نظر و اصلاح گزارش ارکان اصلی در نگارش خوب ۱- پیشگفتار یا مقدمه ۲- متن گزارش ۳- نتیجه گیری ۴- ضمایم گزارش ۵- جلد گزارش اصول صدور دستور و دستورالعمل نویسی ۱- دستور ۲- دستورالعمل مراحل تنظیم دستورالعمل ۱- مشخص نمودن هدف ۲- مشخص نمودن مستندات ۳- تعیین دامنه ی مشمول ۴- تعیین اولویت ها در تنظیم مراحل کار ۵- تعیین سر فصل ها ۶- کسب اطلاعات لازم در زمینه مراحل کار ۷- تدوین و تنظیم برخی از نکات مهم در صدور موثر دستور و دستورالعمل ۱- دستور را ابزار قدرت نمایی نکنید ۲- از صدور دستورالعمل ها به شکل شوخی و تفریح خوداری کنید ۳- در انتخاب کلمات و طرز بیان خود دقت کنید ۴- درک دستورالعمل های خود از سوی کارکنان را همیشه بدیهی ندانید ۵- به واکنش ها,سریعا توجه کنید ۶- توضیحات کافی کافی ارائه دهید

مازیارمیرمشاورکسب وکار

از مقالات زیر دیدن فرمایید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *