مازیار میر دی ۲۶, ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

زبان بدن قسمت دوم

زبان بدن قسمت دوم

 

اولین مدرس زبان بدن ایران مازیار میر

با زبان بدن می آموزید که در دیگران اثر مثبت ایجاد کنید .در موقع مصاحبات انتخاب شغل به موفقیت خود کمک کنید .در موقعیتهای اجتماعی احساس دلگرمی کنیدوافکار

دیگران را به اهداف خود نزدیک کنید.عقاید خود را به دیگران بهتر منتقل کنید وبا دیگران روابط حسنه برقرار کنید وبرای انجام مسئولیتها از تمام قوای خود بهره گیری کنید

وبه افکار واقعی دیگران دست یابید .خصومت دیگران را نسبت به خود تشخیص دهید وبا آن مقابله کنید،علائم محبت وبازیهای قدرت را تشخیص دهید،در هر برخوردی

سعی کنید ذهن خود را باز کنید ودر مورد آنچه که خواهید دید تصدیق بلا تصور نکنید.بیش از اندازه به چهره ها توجه نکنید .هر چند که نکات ارزشمندی می توان از آنها

دریافت کرد،زیرا علائم گفتاری بیصدای آنها به راحتی قابل جعل سازی است.برای اینکه در تشخیص اضطراب دچار مشکل نشوید به صورت طرف مقابل نگاه نکنید ،به جای

آن به پاها ودست های او دقت کنید توجه کنید اگر می بینید دست وپای او با لرزش های مختصر توام است ،این حرکات همان تنش های درونی او است که به طور نا خود آگاه می خواهد انها را کنترل کند .ولی انها ازاد می شوند. در واقع طرف مقابل خود را بدین ترتیب لو می دهند.

این که چه عرضه می کنید هیچ فرقی نمی کند ،اگر طرف مقابل بخواهد با شما معامله ای داشته باشد.از طریق علائم گفتار بیصدا شما را مطلع می سازد.علائم کلیدی که باید به دنبال آن باشید .عبارتند از : تخفیف تنش،افزایش ارتباط چشمی ،نزدیکی بیشتر وگذاشتن دست برروی چانه.

برای امتحان خالص بودن ابراز صمیمیت طرف مقابل به چین های گونه او دقت کنید . در صورت مشاهده چنین چین هائی می توان اطمینان حاصل کرد که خنده او گرم وبی ریاست. تماس دستی بیشتر ،تقلید نا اگاهانه از حالات چهره و وضعیت شما وکجی گردن در هنگام صحبت کردن از جمله مواردی می باشند که می توانید در طرف مقابل جستجو کنید.

مازیار میر مشاور وتحلیلگر

مازیار میر دی ۲۵, ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

زبان بدن قسمت اول

 

اولین استاد زبان بدن کشور دکتر مازیار میر زبان بدن قسمت اول

هرگز با آقایان بیگانه از روبرو وخانمهای بیگانه از پهلو برخورد نکنید. در هنگام صحبت با یک آقا از کنار او شروع نکنید وبه تدریج وضعیت خود را تغییر دهید تا به روبروی برسید.در هنگام صحبت کردن با خانمها از روبرو برخورد کرده،سپس به آرامی به کنار او بروید.

زمانی که کسی در حال نشسته است هرگز ایستاده با او ارتباط برقرار نکنید .مگر آن که عمداً بخواهید براو تسلط یا اورا تهدید کنید…ارتفاع یکی از عوامل قوی سلطه گری می باشد

استفاده از فضا در حالت نشسته

اگر هنگام نشستن بر صندلی های بازودار وکوتاه مجبورید بدن خود را به سمت عقب خم کنید ؛در صورت امکان از نشستن برروی آنها بپرهیزید .زیرا در این حالت تعداد علائمی که از طریق وضع اندامی می توانید ارسال کنید بسیار محدود خواهند شد.

در صورتی که می توانید صندلی ها را جابجا کنید تا از قوانین فاصله که شرح آن گذشت استفاده کنید، هر چند که با نشستن در فاصله کمتر ، راحت تر از زمانی باشید که در حال ایستاده اید . علت آن این است که صندلی باعث می شود بیشتر احساس امنیت کنید . مخصوصاً اگر بازوهای آن بین شما وافراد یک مانع فیزیکی ایجاد کرده باشند.

سعی کنید از نشستن در کنار ونزدیک یک خانم وروبروی یک آقای نا آشنا بپرهیزید .اگر طرف مقابل شما یک مرد می باشد برخورد خود رابا نشستن در روی صندلی کنار او آغاز کنید واگر او یک خانم است از روبرو .

بهترین مدرس زبان بدن ایران دکتر مازیار میر

در هنگام دست دادن

همواره دست خود را خشک کنید .در فشار دادن دست طرف مقابل حد اعتدال را رعایت کنید ؛ دست طرف مقابل را حدود شش ثانیه در دست خود نگهدارید.

برای تسلط ورزیدن بر دیگران از چنگ مرد بزرگ استفاده کنید :یعنی هنگام دست دادن ، دست طرف مقابل را بیشتر از حد معمول فشار دهید . مدت ان را طولانی تر از حد معمول انتخاب کنید . برای ابراز دوستی واشتیاق همکاری ،از چنگ همایشی استفاده کنید .در فشار دادن دست طرف مقابل وزمان آن اعتدال را رعایت کنید. اگر می خواهید کمی جسارت نشان دهید. دست طرف مقابل را کمی طولانی تر از حد معمول بگیرید.اگر می خواهید دوستی خود را رعایت کنید و موجب افزایش آن شوید،در هنگام فشار دادن دست او حد متعادل را رعایت کنید. ولی دست اورا کمی طولانی تر از حد معمول لمس کنید . با چهره ای متبسم و آرام برخورد کنید ودرتمام طول مدت دست دادن ارتباط چشمی خود را حفظ کنید . خودتان را کمی به سمت جلو متمایل کنید.

برای ابراز خضوع از چنگ تسلیمی استفاده کنید. در نوع ومدت زمان چنگ خود حد معمول را رعایت کنید.

سعی کنید از عینکهای رنگی،دودی یا آئینه ای وغیره بپرهیزید. مگر آن که به خاطر مشکلات طبی مجبور به استفاده از آنها باشید .اگر می خواهید فردی خونگرم وهمدل با دیگران جلوه گر شوید ظاهر شوید،برای حل مشکلات ونارسائی های بینایی خود به جای عینک های معمولی از عدسی های چسبان استفاده کنید.

بهترین معلم زبان بدن ایران دکتر مازیار میر

تشدید همکاری

در اولین برخورد خود با دیگران ،برای افزایش دلگرمی واثر حضور خود در آنان گردن خود را کج کنید . ارتباط چشمی برقرار کنید واز اعماق قلب بخندید وبا آنان برخورد کنید . به همین ترتیب زمانی که از کسی می خواهید کمک بطلبید از این شیوه استفاده کنید .

در هنگام صحبت کردن در مقابل گروهی از مردم با آنان ارتباط چشمی برقرار کنید .در صورت امکان از خواندن مطلب از روی نوشته خود داری کنید. آن چه را که می خواهید بگوئید حفظ کنید ویا از یک یاد داشت کوچک استفاده کنید.

رمز نمایش قدرت در توانایی شما در کنترل زمان وفضای شخص مقابل نهفته است.

در موقع راه رفتن قد را بالا بکشید ،آرام وبا تأمل راه بروید .در هنگام نظر کردن به محیط اطراف خود عجله نکنید .مانند صاحب خانه عمل کنید ؛نه مانند بیگانه. از ظاهر سازی غفلت نکنید ؛ طوری حرکت کنید که دیگران تصور کنند مالک آن جا شمائید . هرگز به خودتان اجازه ندهید تا دست وپای خود را گم کنید.

برای مشوش کردن دیگران ،از نگاه های طولانی استفاده کنید؛ اما هدف نگاه های طولانی آنان قرار نگیرید. نگاه خود را به سمت راست یا چپ منحرف کنید ؛اما از نگاه کردن به پایین خود داری کنید.

در صورت امکان جای نشستن وچگونگی ان را آگاهانه انتخاب کنید. صندلیی را انتخاب کنید که بدون بازو باشد. وبلند شدن از روی آن راحت و در هنگام نشستن ارتفاع شما کمتر از طرف مقابل نباشد غبه جز در موارد استثنائی مثل صندلی کیفری که مجبورید به تحمل آن خواهید بود .از محدود کردن خود در یک صندلی کوتاه قد جداًخود داری کنید.

مازیار میر مشاور وتحلیلگر

مازیار میر دی ۲۵, ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

خلاصه کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی

 

 

مدیریت

خلاصه کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی

خلاصه کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی

مدیریت یکی از مهمترین فعالیت در زندگی بشر است بوسیله مدیریت،ماموریت و اهداف سازمان تحقق می یابد. وظایف مدیریت، برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت، کنترل، انگیزش، ارتباطات، هدایت و تصمیم گیری است.

تعاریف متعدد مدیریت:
۱٫هنر انجام امور بوسیله دیگران ۲٫علم و هنر هماهنگی اعضاء سازمان برای نیل به اهداف ۳٫ انجام وظیفه های POSDCORB
فصل اول:
سیر تحولات نظریه های سازمان و مدیریت : (به ترتیب)
۱- نظریه بوروکراسی(وبر) ۲- مدیریت علمی (تیلور) ۳- اصول اداری (فایول) ۴- نهضت روابط انسانی ۵- نظریه سیستمی
طبقه بندی نظریات (کونتز) ۱- مکتب فرایندی ۲- مکتب تجربی ۳- مکتب رفتار سازمانی ۴- مکتب نظام اجتماعی ۵- مکتب نظریه تصمیم گیری ۶- مکتب کمی و مقدار
طبقه بندی ویلیام اسکات: ۱) مکتب کلاسیک ۲) نئو کلاسیک ۳) سیستمی
طبقه بندی بولدینگ(۹ سطح)
۱- سطح اول : چهارچوب قوانین اسکات ۲- سطح دوم: سیستم متحرک (ساعت گونام) ۳- سطح سوم: سیستم باز خور یا سایبزتیک ۴- سطح چهارم: سیستم تک یاخته (_واجد پدیده حیات) ۵- سطح پنجم: سطح گیاه ۶- سطح ششم:سطح حیوانات(واجد حرکت و احساس) ۷- سطح هفتم: سطح انسانی( خود آگاهی) ۸- سطح هشتم: سازمان های اجتماعی ۹- سطح نهم : دنیای ناشناخته ها و سیستم های متعه لی
طبقه بندی از دیدگاه ریچارد اسکات:
معیار تقسیم بندی سیستم باز و بسته و مدل های منطقی و اجتماعی رفتار سازمانها است. (۴ حالت)
جیمز تامپسون : برای هر سازمان سه سطح قائل است.
سطح اول: سطح فنی— سیستم عقلانی سطح دوم: سطح مدیریت— سیستم اجتماعی
سطح سوم: سطح نهادی— سیستم باز
وودوارد،سه نظام( واحدی – انبوه – فرایندی ) که ساختار انسانی و دیوانالارانه دارند.
چارلزپرو: رابطه نظام کاری و استثناء پذیری و خلاقیت را مطرح نمود
۱) در نظام کاری تکراری خلاقیت کم و استثناء کم است ۲) در نظام کاری غیر تکراری خلاقیت زیاد و استثناء زیاد است
۳) در نظام کار هندی: خلاقیت زیاد و استثناء کم ۴) در نظام کاری مهندسی: خلاقیت کم و استثناء زیاد
استعاره: موضوعات پیچیده را با تاکید بر نکات کلیدی ساده و قابل درک می سازد.
تعابیر استعاره از سازمان:
۱) به مشابه ماشین: (کارایی و بازدهی) مانند ارگونومی(مهندسی انسان)
۲) به مشابه موجود زنده: سازگاری، تطبیق و …
۳) به مشابه مغز: قادر به دریافت ، تجزیه و تحلیل، سایبزتیک
۴) به مشابه زندان روح: دلبسته باورهای خویش، عدم پذیرش واقعیتهای بیرونی
۵) به مشابه فرهنگ: ۶) به مشابه نظام سیاسی:
قدرت : توانایی وادار و یا ترغیب فرد به انجام کار.
منابع قدرت: ۱) اختیارات رسمی ۲) کنترول منابع کمیاب ۳) استفاده از قوانین و مقررات ۴) اثر گذاری ۵) کنترول اطلاعات و ارتباطات و سازمانهای قدرت ۶) داشتن ابزار های فنی ۷) کنترول توانایی استفاده از نهادهای فرهنگی
سبک های ممکن مدیریت در حالت تعارض:
مدیریت بی تفاوت: توجه به نظریات دیگران کم ، توجه به نظریات خود کم
مدیریت سازشکار : توجه به نظریات دیگران متوسط ، توجه به نظریات خودمتوسط
مدیریت سازگار: توجه به نظریات دیگران زیاد ، توجه به نظریات خود کم
مدیریت ناسازگار: توجه به نظریات دیگران کم ، توجه به نظریات خود زیاد
مدیریت همکار : توجه به نظریات دیگران زیاد ، توجه به نظریات خود زیاد
فصل دوم:
برنامه ریزی استراتژیک: فرایندی است برای تجهیز منابع برای رسیدن به اهداف بلند مدت
ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک: ۱) انعکاس از ارزش حاکم بر جامعه ۲) مطرح ساختن اهداف بلند مدت ۳) داشتن دید دراز مدت ۴) شکل گیری در سطوح عالی ۵) هماهنگ کردن عملیات در دوره های طولانی ۶) فراگیر و جهت دهی به برنامه های عملیات ۷) مد نظر گرفتن امکانات و محدودیت ها درونی و بیرونی سازمان
تفاوت برنامه ریزی جامع (استراتژیک) و برنامه ریزی عملیاتی:
برنامه ریزی جامع (استراتژیک)
برنامه ریزی عملیاتی
برنامه ریزی در سطح عالی
برنامه ریزی در سطح میانی و پایه
تاکید بر اثر بخشی
تاکید بر کارایی و بازدهی
بلند مدت
کوتاه مدت
روش کار ( حال و آینده)
روش کار متکی بر دستاوردهای گذشته
مخاطره بیشتر
مخاطره کمتر
ساختار منعطف
ساختار سازمانی

فرایند برنامه ریزی جامع:
۱) تعیین و تدوین اهداف آینده سازمان ۲) شناخت اهداف و استراتژی های موجود در سازمان ۳) تجزیه و تحلیل شرایط محیطی سازمان ۴) شناخت وضع موجود سازمان ۵) تعیین تغییرات مورد لزوم در استراتژی ۶) تصمیم گیری در مورد استراتژی مطلوب ۷) اجرای استراتژی جدید ۸) کنترول و سنجش استراتژی جدید
برنامه ریزی استراتژیک: کل گرا و سیستمی و دور برد است.
برنامه ریزی استراتژیک در قالب مدل های مختلف است، متداولترین آنها مدل swot که شامل بررسی های قوت، ضعف ، فرصت و تهدید است.
در این مدل دو نوع بررسی صورت می گیرد: ۱) بررسی درونی قوت s و w ضعف ۲) بررسی بیرونی فرصت o وتهدیدt حالتهای چهار گانه برنامه ریزی استراتژیک: ۱)حالتso بهترین شرایط برای بهره وری ۲) حالت wo تغییر نوع خدمت یا کالا
۳) حالت st 4) حالت wt فعالیت صرفنظر خائق بر ضعف سازمان
بررسی نقاط تهدید
در مدل SWOT : سازمان باید کسب آمار و اطلاعات دقیق ،بدون جهت گیری و پیش داوری باید داشته باشد
مزایای برنامه ریزی استراتژیک:
۱) هادی بودن ۲) کاهش مخاطرات تصمیم گیری ۳) تجزیه و تحلیل و ارزیابی ۴) هماهنگ کننده بین برنامه های عملیاتی
محدودیت ها :۱) هزینه ۲) زمانطولانی برای برنامه ریزی ۳) عدم انعطاف و ثبات
برای برنامه ریزی عملیاتی: تکنیک های مختلفی ابلاغ شده است.
۱) ساده ترین تکنیک ها، جدول کار نماست. که ضمن سادگی و سهولت در برنامه ریزی مفید است
مزیت اصلی جدول کارنما : تعیین و نشان دادن فعالیت های متوالی،و نحوه احتساب زیانهاست.
۲) مدل شبکه ای برنامه ریزی است که بر پایه روش PERT و CPM استوار است
برنامه ریزی نیروی انسانی : هدفش تشخیص و تامین کار مورد نیاز با توجه به تغییر و تحولسازمان در آینده است. این برنامه در دو مرحله:
۱) برنامه ریزی احتیاجات نیروی انسانی ۲) برنامه ریزی تامین نیروی انسانی
برنامه ریزی احتیاجات نیروی انسانی از دو طریق:
۱) روش تجزیه و تحلیل فعالیت ها وپیوندها ۲) روش نرخ دوند: مکتبی بر ثبات
فصل سوم:
سازماندهی: فعالیت مستمر و مداوم و بدینوسیله هدف کلی و ماموریت اصلی سازمان در قالب جزئی تر
انتخاب مبانی سازمان بستگی: ۱) نوع فعالیت سازمان ۲) خطو مشی ۳) محیط سازمان
مبانی سازماندهی:
۱) بر مبنای هدف ۲) نوع تولید یا عملیات ۳) منطقه عملیات ۴) ارباب رجوع یا مشتری
محاسن سازماندهی بر مبنای هدف: ۱) ایجاد حوزه کاری تخصصی و قوی ۲) باز دهی بالا
معایب سازماندهی بر مبنای هدف: ۱) فاقد انعتاف پذیری ۲) لوث شدن مسئو لیت ها
محاسن سازماندهی بر مبنای نوع تولید: ۱) مشخص بودن مسئولیتها ۲) استقلال نسبی آنها ۳)
معایب سازماندهی بر مبنای نوع تولید: ۱) کاهش بیکاری در واحد ۲) جدایی تخصصی ۳) تضعیف گروه های تخصصی ۴) بوجود آمدن هماهنگی بین واحد های تولیدی
محاسن سازماندهی بر مبنای منطقه عملیات: سرعت و سهولت نیازهای هر منطقه
معایب سازماندهی بر مبنای منطقه عملیات: ۱) پراکندگی واحدها ۲) هماهنگی بین واحد ها کاهش ۳) کاهش وحدت رویه در سطح کل سزمان
محاسن سازمان بر مبنای ارباب رجوع و مشتری:


پاسخگویی صریح و سریع و رفع نیاز مشتریان
معایب:۱) هزینه زیاد
ساختار های سیستمی سازمانی:
محاسن: ۱) سلسله مراتب ۲) سادگی و سهولت کاربری
محدودیتها: ۱) ارتباط کند ۲) عدم استقلال واحدهای سازمانی ۳)فاقد موفقیت لازم ۴) محاسبه ارتباطی عمودی و عدم امکان ارتباطی افقی ۵) مدیران فقط در یک رشته خاص ، تخصص دارند. ۶) شیفتگی تخصصی در هر واحد ۷) ساختار غیر انعطاف پذیر
سازمان بر مبنای پروژه:
محاسن : ۱) کاهش قدرت ناشی از سلسله مراتب و کندی ارتباطات ۲) بتعداد پروژه های موجود واحد های مستقل ایجاد می کنیم ۳) ضعف یک واحدکل سیستم را تحت تاثیر قرار نمی دهد.
سازمان ماتریسی یا خزانه ای:
سازمانی است که بر مبنای وظیفه و بر مبنای پروژه همراه نوعی سازمان موقت است.
محاسن: ۱) انعطاف بالا ۲) استفاده از حد اکثر نیروها و منابع قابل استفاده
معایب: ۱) احساس عدم ثبات کارکنان ۲) تعارض بین مدیران خزانه و پروژه ها
سازمان با گروه های متداخل یا سازمان گروهی:
رابطه گروه با گروه جانشین فرد با فرد می شود.
محاسن: ۱) انتقال اطلاعات و برقراری ارتباطات به سرعت و سادگی ۲) روتبط گروهی ۳) تصمیم گیری جمعی ۴) تعلق گروهی در سازمان
معایب: کندی ناشی از تصمیم های گروهی.
سازمان ادهو کراسی:
ویژگی: ۱) گروههای کاری موقتی + غیر رسمی ۲) اختیارات غیر متمرکز ۳) تصمیم گیری مستقل + انعطاف پذیری در مسئولیت های شغلی ۴) کنترول عمومی کمتر و کنترول به نتیجه است. ۵) روابط افقی + حداقل مقررات رسمی ۶) قابل تطبیق با محیط متغیر
الگوی ۵ بخشی (هینز برگ):
طبقه بندی جدید در زمینه ساختار سازمانی است.
۵ بخش در هر سازمان وجود دارد که در صورت غلبیت هر یک نیاز به یک نوع سازمان دهی است:
۱) بدنه اصلی عملیات کارکنان
غالب
بوروکراسی حرفه ای
۲) بخش عالی و مدیران عالی
غالب
ساختار ساده
۳) بخش میانی و مدیران میانی
غالب
ساختار بخشی
۴) بخش ستاد فنی
غالب
بوروکراسی ماشینی
۵) ستاد پشتیبانی
غالب
ادهوکراسی

فصل چهارم :
موفقیت هر سازمان منوط به کنترول است ، علت ضرورت کنترول ، محیط متغیر و دگرگون سازمان است
تعربف کنترول: مقایسه عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده و رفع و اصلاح این اختلاف.
انواع کنترول: ۱) گذشته نگر( با استفاده از ستاد ها (بازخور)) ۲) آینده نگر ( با استفاده از داده ها ۳) کنترول زمان وقوع
طراحی سیسم کنترول از وظایف اصلی مدیر است.

 

مازیار میر دی ۲۵, ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مديريت رفتار سازماني.(رفتار فردي)

 

اولین مدرس مدیریت سازمانی کشور دکتر مازیار میر

مديريت رفتار سازماني.(رفتار فردي)

مديريت رفتار سازماني.(رفتار فردي)

در دهه های اخیر به دلیل اهمیت یافتن اقتصاد دانش محور انسان ارزشمند ترین سرمایه سازمان تلقی شده است.اهمیت انسان به عنوان دارایی فکری وسرمایه معنوی روز به روزدر سازمان در حال افزایش است.یعنی با خروج انسان ازسازمان سازمان می میرد وبا ورودش زنده می شود.از سویی عده ای همچون ولش انسان ها را محور اصلی وسرمایه گرانبهای سازمانها می دانند ومعتقدند که نحوه مدیریت افراد در سازمان با میزان بهره وری وپیامد های اقتصادی رابطه بسیار قوی دارد.از سوی دیگر عده نادری همچون مولف این کتاب معتقدند که اهمیت انسان در سازمان به عنوان یک ابزار مولد است ودر عبور از پارادایم گاو نر تیلوری به گاو نر شیرده مایویی هیچ ارزشی به انسان در سازمانها اضافه نشده است .انسان خالق سازمان است ولی پس از تاسیس به یک بعد از آن تنزل مرتبه می یابد.برای مثال اسکات آدامزکه با رویکردی کاریکاتوری(تحت عنوان دیلبرت)بعضی از مفاهیم مدیریت را به مسخره می گیردو نوشته هایش بسیار مورد توجه قرار گرفته ،معتقد است این جمله که ((کارکنان ارزشمندترین سرمایه ودارایی سازمان اند)) اولین دروغ بزرگ مدیریتی است.
جفری ففر،استاد دانشگاه استنفورد، عنوان میکند که مفاهیم رفتار سازمانی را در عمل فقط ۵/۱۲درصد از مدیران رعایت میکنند ،یعنی بین دانستن وعمل کردن فاصله بسیار است .
وی ادعا میکند که نیمی از مدیران مفاهیم رفتار سازمانی را باور دارند ومعتقدند که انسان مزیت رقابتی واصلی ترین منبع سازمان است ،از بین این مدیران نیز فقط نیمی از آنها این اقدامات را به طور مستمر ادامه میدهند ودرسازمانها نهادینه میکنند.
در نظر وی این ۵/۱۲ درصد ، مدیران سازمانهایی هستند که در سطح جهانی کار میکنند مثل وال مارت ،گالوپ وجنرال الکتریک. به عبارت دیگر میتوان نتیجه گرفت که تقریبا ۸۸درصد مدیران تحت مفروضات نظریه X عمل میکند ،بدین مفهوم که کارکنان تنبل اند،ازمسولیت گریزان اند ،جاه طلب نیستند ، از کارها متنفرند،وباید به انجام کارها مجبور وبه طور مداوم کنترل شوند.مینتزبرگ معتقد است که ((هیچ شغلی برای جامعه امروز ما حیاتی تر از شغل مدیریت نیست ))میتنز برگ ده نقش مرتبط به هم را برای مدیران در قالب سه دسته ذیل معرفی کرد : نقشهای بین شخصی ۰همه مدیران یکسری کارهای سمبولیک و تشریفاتی انجام می دهند ۰ وقتی آنها در مراسم و اجتماعات شرکت می کنند نقش تشریفاتی یک مدیر را انجام می دهند ۰ همه مدیران نقش رهبری را در سازمان بر عهده دارند که شامل استخدام، آموزش ، انگیزش و توسعه کارکنان و مواردی از این قبیل می شود ۰ علاوه بر اینها ، مدیران نقش رابط را نیز برعهده دارند ۰ گرفتن اطلاعات از مدیران قسمتهای سازمان ( رابط داخلی ) یا تماس با مدیران سازمانهای دیگر ( رابط خارجی ) مواردی از این نوع است ۰

برترین استاد مدیریت رفتار سازمانی ورفتار فردی

مديريت رفتار سازماني ورفتار فردي

نقشهای اطلاعاتی
همه مدیران کم و بیش اطلاعاتی را از محیط بیرونی سازمان یا خود سازمان جمع آوری می کنند نقش پایش یا دیده بانی را به عهده دارد، وقتی اطلاعاتی را به اعضای سازمان انتقال می دهد نقش توزیع کننده اطلاعات را ایفا می کند و وقتی سازمان را به محیط و عوامل ذی نفوذ بیرون سازمان معرفی می کند نقش سخنگوی سازمان را به عهده دارد۰
نقشهای تصمیم گیری۰ همه مدیران تصمیماتی اتخاذ و مسایلی را حل می کنند ۰ وقتی مدیران کارها و پروژه های جدیدی را برای افزایش عملکرد موفقیت سازمان شروع می کنند ، نقش کار آفرین را به عهده دارند، وقتی اقدامات اصلاحی را برای مسایل غیر منتظره و پیش بینی نشده انجام می دهند نقش حلال مشکلات را به عهده می گیرند، وقتی منابع انسانی ، مالی ، فیزیکی را متناسب با الزامات سازمانی به واحدها تخصیص می دهند نقش تخصیص دهنده منابع را بر عهده دارند، و سرانجام وقتی با واحدها یا سازمانهای دیگر چانه زنی می کنند تا مزایایی برای واحد یا سازمان خود بدست آورد نقش مذاکره کننده را ایفا می کنند ۰
رفتار سازمانی مفاهیم پویاییهای گروهی ، کار تیمی ، ساختار ، ارتباطات، قدرت و تضاد را از جامعه شناسان به عاریت گرفته و متناسب با شرایط سازمانی مفهوم سازی کرده است ۰ روانشناسی اجتماعی۰ روانشناسی اجتماعی ترکیبی از روانشناسی و جامعه شناسی است۰ یکی از مفاهیم اساسی که از روان شناسی اجتماعی وارد رفتار شده مفهوم تغییر وچگونگی ایجاد تغییر و جلوگیری از موانع آن است ۰ علاوه بر این ، عوامل موثربر گروه ، اعتماد، سرمایه اجتماعی ، پویایی های گروهی و الگوهای ارتباطی نیز در روانشناسی اجتماعی تکوین یافته و رفتار سازمانی را تحت تاثیر قرارداده است۰
تصمیم گیری عقلایی جلوه بارز تفکر اقتصاددانان در رفتار سازمانی است۰
علوم سیاسی ۰مدیریت تضاد ،قدرت ، فنون نفوذ، فنون سیاسی و فنون مذاکره از علوم سیاسی به رفتار سازمانی آمده است ۰
دکتر مازیار میر

 

 

مازیار میر دی ۸, ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

چارلز هندی و خدایان مدیریت

چارلز هندی و خدایان مدیریت

او به عنوان یک ایرلندی مدیریت شرکت نفتی را به عهده داشته،اقتصاددانان بازرگانی و استاد دانشکده بازرگانی لندن بوده است.چارلز هندی قایل به وجود چهار نوع

سازمان است و می توان به ویژگی های فرهنگی که بر همه فعالیت های سازمان سایه گسترده پی برد.
۱)فرهنگ چماقی:
تارهای عنکبوتی تصویر عینی این فرهنگ است.فرهنگ بسیاری از سازمان های تازه تاسیس همین فرهنگ است.در این سازمان ها توانایی تصمیصم گیری سریع منشا

قدرت می شود.مشکل فرهنگ چماقی این است که کیفیت تصمیم ها را بطور کامل کفایت مدیر و اطرافیان او تعیین می کند.اگر اعضای این سازمان ها بخواهند پیشرفت کنند باید به طوری که اگر رئیس به جای آنها بود رفتار می- کرد عمل کنند.

 

۲)فرهنگ قالبمند:
در تجسم این سازمان عناصر متشکله یا همان اعضای سازمان افرادی خردمدار و عقلایی تصور می شوند.به علاوه تصور بر اینست که در این سازمان شرح وظایف دقیقا

تدوین و توزیع شده است و کارها طبق مجموعه ای از مقررات و رویه های منظم و مشخص انجام می شود. این همان فرهنگی است که (وبر و تام برنز) به ترتیب از آن با

عنوان های بوروکراتیک و ماشینی یاد می کنند و در بسیاری از سازمان های بزرگ مانند سازمان های اداری دولتی،شرکت های بیمه و بنگاه هایی که در موفقیت سابقه

ای طولانی دارند و کلا همه سازمان هایی که به ثبات رویه و پیش- بینی رفتار سازمان بیش از ویژگی های دیگر اهمیت می دهند یافت می شود.ناتوانی آن در هماهنگ ساختن خود با محیط نقطه ضعف آن را می نمایاند.

۳)فرهنگ وظیفه گرایی:
مدیریت در این فرهنگ،رشته ای مساله و مشکل-که الزاما به چاره جویی نیاز دارند-است.تور یا شبکه،شکل تصویری سازمان صاحب این فرهنگ را به نمایش می

گذارد.این سازمان شبکه آرایه- هایی که با پیوند هایی سست بهم پیوسته اند،است.نیروهای اقدام گر،گروه های کاری،گروه هایی که حسب ضرورت های خاص شکل

می گیرند و گروه هایی از این دست برای نیل به هدف های مشخص در چارچوب آن شبکه ها گرد هم آورده می شوند.این فرهنگی است که تام برنز از آن به عنوان فرهنگ زنده یاد می کند.
۴)فرهنگ هستی باوری:
تفاوت عمده این فرهنگ با فرهنگ های دیگر در اینست که افراد در سازمان های دارای سه فرهنگ دیگر تابع خواسته های سازمان مطبوع خود هستند و حال آنکه سازمان

دارای این فرهنگ تابع خواست اعضای خود است،یا در واقع موجودیت سازمان برای تحقق هدف های شخصی اعضاست.غالبا کسی بعنوان رئیس نمی پذیرند.این سازمان

ها به قدری آزادگرا هستند که نمی توانند با قیدوبندهای متعدد دست و پای مدیران را ببندند.مدیریت این سازمان ها کار شاقی است که تحقق آن به توافق جمعی نیاز

دارد.بدیهی است در هر مورد،دستیابی به توافق گروهی مستلزم مذاکرات است.