سوابق دکتر سید مازیار میر :

عضویت های مجامع بین المللی:

 عضو مدیران برتر اتحادیه اروپا
 عضو انجمن بازاریابی برند و تبلیغات اتحادیه اروپا

 زمینه های توانمندی

 • political marketing بازاریابی سیاسی
 •  تبلیغات اثر بخش سیاسی و تجاری
 •  طراح برنامه های سوشیال مدیاها بصورت حرفه ای در انتخابات
 •  آموزش حلقه آتش برای کاندیداهای انتخابات
 • سوابق تحصیلی
 •  کارشناس مدیریت بازرگانی
   کارشناس ارشد بازرگانی
   مربی کارآفرینی
   دکترای مدیریت و رهبری
   سوابق آموزشی
   مشاور و مدرس حزب اعتدال و توسعه
   مدرس و مشاور اسبق شرکت کارکنان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت
  توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری
 • مدرس و مشاور دبیرکل جبهه پیروان ولایت مطلقه فقیه
   مشاور ارشد و مدرس اسبق مجمع عالی نخبگان
   عضو هیات علمی و مشاور و مدرس اسبق کانون مدیریت و مهندسی ایران
   مدرس و مشاور اسبق شرکت کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
   مدرس و مشاور اصناف و انجمنهای مختلف
   مدرس اسبق مرکز آموزش اطاق بازرگانی
   مدرس و مشاور اصحاب رسانه های کشور
   مشاور ارشد بنیاد رشد و توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی
   مدرس شرکتهای بزرگ داروسازی کشور
   مدرس تخصصی هلدینگها و شرکتهای لیزینگ خودرو در کشور
   مدرس شرکت گاز منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی
   مدرس فاز های مختلف منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی
   مدرس سازمان خصوصی سازی
   مدرس مدیران کانون پرورش فکریکودکان و نوجوانان کشور
   مشاور و مدیریت کمپین های تبلیغاتی در سه دوره انتخابات ریاست جمهوری و مجلس
  شورای اسلامی و شورای شهر و انجمن های صنفی و….
   مشاور خانه حقوق تخصصی برند ایران
   مدرس و مشاور شرکت فراسوی کار و خدمت
   مدرس و مشاور ارشد مجتمع فنی علوی
   مشاور شرکت های بزرگ در مرکز و شهرستانها
   مشاور شرکت های متعدد تولیدی خدماتی و بازرگانی
   مشاور و مدرس موسسه مطالعاتی مدیریت دانش خاورمیانه
   کارآفرین برتر سال ۱۳۹۱
   مدرس دوره های کاربردی مرکز گسترش انفورماتیک )مگفا
   مدرس دوره های کاربردی سازمان هلال احمر
   مدرس دوره های کاربردی مجتمع آموزش عالی فن آوران حکیم
   مدرس دوره های کوتاه مدت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
   مدرس دوره های کوتاه مدت مرکز آموزش پارس جنوبی مناطق گاز و فازهای ۲۲ گانه
 •  عناوین مورد تدریس و تجربیات مرتبط اصول مدیریت و رهبری نوین
   فنون حرفه ای اداره جلسات از سال ۱۳۷۶ لغایت تاکنون
   اصول و فنون سخنرانی حرفه ای و افزایش تاثیر گذاری
   اصول پیشرفته ارتباطات موثر
   اصول حرفه ایی آشنایی با مدلهای شخصیت شناسی برای فروشندگان برتر
   اصول و فنون مذاکره بارویکرد شخصیت شناسی وذهنیت سازی
   اصول مذاکرات حرفه ای برای فروشندگان برترمجتمع های چند منظوره
   اصول ارتباطات موثر برای مدیران دفاتر و کارمندان فروش
   مذاکره و زبان بدن با رویکرد قروش موثر
   مدیریت و رهبری ویژه نامزدهای انتخاباتی
   مهارتهای مدیرت و رهبری
   اموزش اصول حرفه ای language body و رفتار شناسی
   استراتژی ها و تکنیک های بزرگترین مدیران جهان
   شخصیت شناسی و زبان بدن حرفه ای
   آیین سخنرانی و زبان بدن برای روحانیون و مداحان اهل بیت
   آیین سخنرانی و سخنوری برای کمیته امداد امام خمینی
   آیین سخنرانی و سخنوری برای کارکنان معاونت راهبردی ریاست جمهوری
   سخنرانی موثر و تکنیکهای پیشرفته زبان بدن
   فن بیان و اصول حرفه ای سخنرانی و اصول علمی ارتباطات غیر کالمی
   دوره جامع اصول و فنون مذاکره و ارتباط موثر با نگرش بازاریابی و فروش
   مذاکره و زبان بدن برای مدیران ارشد فروش
   ارتباطات فن بیان و زبان بدن
   مهندسی قراردادها و مدیریت و مشاوره کسب و کار
   فنون دفاع حرفه ای برای وکالی دادگستری و زبان بدن جهاد دانشگاهی زنجان
   فنون پیشرفته اداره جلسات ویژه شرکتهای خصوصی از سال ۱۳۷۶
   فنون پیشرفته اداره جلسات منطقه ویژه اقتصادی عسلویه شرکت گاز
   فنون پیشرفته اداره جلسات منطقه ویژه اقتصادی عسلویه فازهای مختلف
   فنون پیشرفته اداره جلسات برای مدیران ارشد بانک رفاه کارگران
   فنون پیشرفته اداره جلسات برای مدیران ارشد هلدینگهای برتر خودرویی کشور
   فنون پیشرفته اداره جلسات برای مدیران ارشد شرکت امداد نیروگستر
   فنون پیشرفته اداره جلسات برای مدیران و کارکنان مرکز توسعه علوم
   فنون پیشرفته اداره جلسات برای نمایندگی شرکتهای بزرگ بیمه ای سراسر کشور….
   فنون پیشرفته اداره جلسات برای مدیران و اعضاء هیئت مدیره شرکت فراسوی کار وخدمت
   فنون پیشرفته اداره جلسات برای مدیران و اعضاء خیریه های بزرگ کشور
   فنون پیشرفته اداره جلسات برای مدیران ارشد شرکت ملی پخش فراورده های نفتیایران
   فنون پیشرفته اداره جلسات ویژه مدیران اصناف و تشکلهای گوناگون کارگری و کارفرمایی
   مدیریت ورهبری نوین ویژه مدیران ارشد صنایع نساجی کشور
   مدیریت منابع انسانی و تحلیل عملکرد شرکتهای برتر جهان برای مدیران ارشد سازمانخصوصی سازی
   مدیریت منابع انسانی و تحلیل عملکرد شرکتهای برتر جهان برای مدیران شرکتهایخصوصی
   مدیریت منابع انسانی و تحلیل عملکردها موسسه راهبری دانش پژوهان و مدرسان
   مدیریت ورهبری پیشرفته ورزشی دانشگاه تهران
   مدیریت و رهبری پیشرفته ورزشی انجمن پرورش اندام استانهای مختلف کشور
   مدیریت زمان دانشگاههای متعدد و مراکز آموزشی و شرکتهای مختلف کشور
   آیین سخنرانی برای کارکنان آموزش وپرورش
   اصول حرفه ای سخنرانی و تکنیکهای زبان بدن ویژه مدیران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
   اصول و فنون حرفه ای سخنرانی و تکنیکهای پیشرفته زبان بدن شرکت مس سرچشمه
   اصول حرفه ای سخنرانی و تکنیکهای جدیدتاثیرگذاری و زبان بدن اصفهان
   اصول حرفه ای مذاکره و زبان بدن مدیران ارشد بانک کشاورزی کل کشور
   اصول و فنون پیشرفته سخنرانی و زبان بدن انجمن مازنیها تهران
   اصول و فنون سخنرانی و زبان بدن کانون مدیریت و مهندسی ایران
   افزایش فروش و ذهنیت سازی برای فروشندگان دانشگاه تهران
   اصول حرفه ای کمپینهای تبلیغاتی در انتخابات
   قانون کار و تامین اجتماعی بهمراه آخرین بخشنامه حقوق دستمزدبرای کارافرینان
   اصول و فنون سخنرانی در دانشکده پرستاری دانشگاه تهران
   اصول و فنون پیشرفته اداره جلسات مجتمع فنی علوی ایران
   اصول و فنون پیشرفته اداره جلسات بنیاد توسعه اسالمی
   اصول و فنون پیشرفته مرکز توسعه علوم و آموزش